Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Cultureel programma

Cultureel programma Lokaal Dienstencentrum Van Volden
 
Voor iedereen toegankelijk!
Interesse? kom eens langs.
Meer info: 050 32 78 90

Cultureel programma NAJAAR 2014                           *

Lokaal  Dienstencentrum  Van  Volden                                                                                   

Donderdag 9 oktober om 14.30 u

Voordracht: Symbolen op oorlogsmonumenten                      Erik Dewitte

 

Onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog gingen er stemmen op om  de gesneuvelde soldaten op een gepaste wijze in te huldigen en iets te voorzien waardoor ze blijvend in de gedachtenis gehouden werden. In bijna elke gemeente werd een monument opgericht "ter gedachtenis aan onze gesneuvelde helden". Op diverse plaatsen ging het initiatief daarvoor uit van de oud-strijdersverenigingen. Deze monumenten geven op een prachtige manier de geest van de tijd weer uit de jaren 20 - 30. Ze zijn getooid met meerdere symbolen en versieringen. Daarover zal de voordracht gaan. Aan de hand van meer dan 150 beelden vanuit de gehele provincie wordt uitleg gegeven over deze symbolen en wordt een reis gemaakt doorheen West-Vlaanderen.                                                Deelname: €1

 

Donderdag 30 oktober om 14.30 u.

Voordracht: De Bombardementen op Sint-Michiels       Michel Goeman

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Op 28 mei 1944 probeerden de geallieerden het Kasteel Ter Linden in Sint-Michiels te treffen omdat daar een commandopost van het Duitse leger was gehuisvest.  Waarom bombardeerden de Engelsen tweemaal op dezelfde dag het kasteel? Bij het eerste bombardement vielen weinig slachtoffers, en enkele uren later, bij de tweede aanval, veel meer. Hoe kwam dit? Meer over die bombardementen verneemt u tijdens deze boeiende voordracht.                                                                               Deelname: €1

 

Donderdag 6 november om 14.30 u.

Voordracht: Diverse aspecten van het Brugs Funerair       Benoit Kervyn

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Er komt een einde aan alles, ook aan het leven. Brugge bezit een heel rijk en gevarieerd funerair patrimonium, en dan denken we aan de Centrale Begraafplaats en de kerkhoven van de randgemeenten.  Stenen en marmeren graftekens in allerhande stijlen, de ene bescheiden, de ander monumentaal, midden een groene omgeving. Maar Brugs funerair erfgoed vinden we ook in onze kerken, musea, archieven en bibliotheken.  In deze lezing maken we kennis met gebruiken en rituelen bij het doodsbed, tijdens de uitvaart en aan het graf. Kinderen krijgen aan andere uitvaart dan een militair, brooduitdelingen waren synoniem van een eerste klasse uitvaart, sinds wanneer is crematie toegelaten, wat doet de Commissie voor graftekens, oude graftekens een nieuw leven geven... zijn enkele aspecten die worden toegelicht.                                                                                                                                                                                                                                         Deelname: €1

 

Donderdag 20 november om 14.30 u.  

Voordracht Madonna met het Kind van Michelango Jan Vandemoortele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

In 2014 is het precies 500 jaar geleden dat de Madonna met Kind van Michelangelo in de

Onze-Lieve-Vrouwekerk terecht kwam. Voor wie maakte hij dat beeld? Was het voor een Italiaanse kardinaal of een Brugse koopman? Uit de bronnen die ons een beeld schetsen van de wereld waarin Michelangelo leefde blijkt dat het verhaal dat in Brugge gangbaar is omtrent dat beeld niet klopt.

Met beeldmateriaal wordt het relaas uit de doeken gedaan van hoe een meesterwerk van Michelangelo in Brugge belandde.                                                                                                               Deelname: €1

 

 

Donderdag 4 december om 14.30 u.

Voordracht: Zuid-Afrika, een land apart     Freddy Slabbinck en André Carlier

 

Wanneer u de titel van de reportage leest, denkt u wellicht onmiddellijk aan Mandela of aan de apartheid die er jarenlang de regel was. Dit is slechts één facet van dit fascinerende land. Naast zijn geschiedenis laten zijn culturele achtergronden en zijn natuurlijke rijkdommen telkens weer andere aspecten zien van dit immense land. Een mooie reismontage waarin al de uitingen van verwondering en bewondering verwerkt zijn tot één “apart” geheel.                                    Deelname: €2 - Projectie op groot scherm!


Donderdag 18 december 2014 om 14.30 u.  

Voordracht: De grens tussen Sint-Michiels en Brugge vervaagd?                                                                                                                            Dirk Verstraete

 

Op 1 januari 1971 fuseren Sint-Michiels en zes andere rand- en poldergemeenten met de stad Brugge. De gemeentegrenzen mogen dan wel van de kaart verdwenen zijn, in de hoofden van de mensen gaat dat veel trager. Dirk Verstraete, stadsgids en inwoner van Sint-Michiels, neemt je mee op een virtuele wandeling door het dorp van vroeger en nu aan de hand van exclusieve beelden en doorspekt met pittige anekdotes.                                                                                                                           Deelname: €1

 

Voor meer info

Lokaal Dienstencentrum Van Volden
J. Dumeryplein 1 (Boeveriestraat),
8000 Brugge              050 32 78 90
ann.dendooven@ocmw-brugge.be