Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Terugplaatsen beeld

27-06-2006 | Herplaatsing beeld O.L.Vr. van la Salette

      

 

           Het Boeveriecomité meldt de herplaatsing en inzegening van het beeld “O.L.Vrouw van La Salette” in de nis van het hoekhuis Boeveriestraat – Fonteinstraat.

 

           Dat gebeurde op dinsdag 27 juni om 19 uur in samenwerking en op initiatief van het comité “Brugge Mariastad”. De plechtigheid begon in de kerk van de St-Godelieveabdij waar er een korte gebedsdienst was; gevolgd door de inzegening en plaatsing in de nis.

 

           Alle aanwezigen werden nadien uitgenodigd tot een receptie ,in de abdij, aangeboden door het comité “Brugge Mariastad”.

 

Klik hierop om de foto's te bekijken.

 

Boeveriestraat

 

De Boeveriestraat maakt de verbinding tussen ’t Zand en de Boeveriepoort. Zij bevat een groot aantal oude gebouwen. We vinden o.a. de Godshuizen “De Moor”  “Van Campen”  “Van Peenen” en  “Gloribus”. De meesten dateren van de 15de eeuw en zijn sinds 1988 grondig gerestaureerd. 

De term "Godshuis" werd in de Middeleeuwen algemeen gebruikt door de liefdadigheidsinstellingen waar alle hulpbehoevenden (armen, zieken, bejaarden) konden opgenomen worden.

Zij werden gesticht door rijke burgers; ambachten of gilden. De naam van de stichter werd op de gevel van het godshuis aangebracht, meestal geschilderd. Nogal dikwijls was er een binnenhof en een eenvoudige bidkapel.

St-Juliaansgesticht

Het St-Juliaansgesticht dateert van rond 1600 en is sinds 1930 de verblijfplaats van het Vrij Technisch Instituut; oorspronkelijk was het een krankzinnigeninstelling.

Verder vinden we nog de St-Godelieveabdij (6 mei 1623). Door de vele godsdienstoorlogen vluchtten de zusters uit Gistel, en vestigden zich na vele omzwervingen in de Boeveriestraat.  

Daarnaast is er het klooster van de paters Kapucijnen en de Dumeryklok. Deze voormalige brandklok uit het belfort werd hier geplaatst ter herinnering aan de Dumery-klokkengieterij (18de eeuw) die in deze buurt gevestigd was.